ÚVOD

Auditorská společnost ADUKO s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2000, bezprostředně tím navázala na práci auditora – fyzické osoby s auditorskou praxí od roku 1991. Je držitelem osvědčení číslo 349 vydaného Komorou auditorů České republiky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech.
 
Společnost ADUKO s.r.o. je rovněž nositelem osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob při Komoře daňových poradců České republiky, které jsou oprávněny k poskytování daňového poradenství a s tím spojených služeb. Společnost zaměstnává auditory s osvědčením KA ČR, daňového poradce, asistenty auditora, spolupracuje s právníky a odbornými poradci.
 

/o-nas-a37#zalozka

 

INFORMACE

 

Kdo jsme a co je naším cílem!

Základní filozofií společnosti je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni. Naší snahou je vždy individuální přístup vůči každému subjektu, s kterým máme možnost spolupracovat. Není pro nás rozhodující, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu. Vážíme si každého klienta.

Naši klienti

Mezi naše klienty patří jak právnické osoby tak fyzické osoby. Obchodní korporace - akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, dále státní podniky, příspěvkové organizace a neziskové subjekty. Přidejte s k nim. Sledujte naše aktulity, náš Daňový kalendář. 

Naše služby

Jsme nositelem oprávnění KAČR č. 349 a jsme zapsáni v seznamu právnických osob při KDP ČR poskytování daňových služeb na území České republiky.

  • Auditorské služby
  • Daňové poradanství
  • Přeměny společností
  • Vedení účetnictví
 

 

REFERENCE

Naše společnost spolupracuje, jak s klienty v oblasti právnických osob, tak i fyzických osob. Více v  sekci naše služby.