Daňové poradenství a zpracování daňových přiznání

Daňové poradenství
Klientům nabízíme:

 • Registrace daňového subjektu u správce daně o Zastupování při jednání se správcem daně a dalšími orgány státní správy
 • Daňový audit – tzn. prověrka stávajících daňových podání klienta a doporučení opatření směřujících k daňové optimalizaci v souladu s platnými právními předpisy
 • Odklad nebo prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, sociálního a zdravotního pojištění
 • Zpracování stanoviska daňového poradce o Informování klienta o termínech placení daní – daňový kalendář
 • Průběžné daňové a ekonomické poradenství.


S každým klientem spolupracujeme na základě písemných smluv o ekonomické poradenství, kde jsou stanoveny vzájemné podmínky spolupráce, práva a povinnosti obou smluvních stran. Forma spolupráce je nastavena dle vzájemné domluvy, včetně možnosti vzájemných osobních konzultací, e-mailové korespondence nebo telefonní komunikace pro řešení odpovědí na příslušné dotazy.

Zpracování daňových přiznání
Klientům nabízíme zpracování řádných, opravných, dodatečných a dílčích přiznání:

 • k dani z příjmů právnických osob
 • k dani z příjmů fyzických osob
 • k dani z přidané hodnoty včetně souhrnného a kontrolního hlášení
 • k dani silniční
 • k dani z nemovitých věcí
 • k dani z nabytí nemovité věci


Podkladem pro zpracování přiznání je příkazní smlouva.