Přeměny společností

Přeměny obchodních společností jsou upraveny zákonem č. 125//2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.
V návaznosti na danou legislativní úpravu se jedná zpravidla o tyto podnikové kombinace:

  • fúze
  • rozdělení
  • převod jmění na společníka


Při těchto procesech většinou dochází k tomu, že jedna společnost zaniká a její obchodní jmění přechází na právního nástupce, resp. původní subjekt nadále pokračuje ve své činnosti a ze svého obchodního majetku vyčleňuje určitou část, která přechází na novou společnost, která tento majetek bude nadále využívat ke své ekonomické činnosti.
V současné době největší zájem klientů z hlediska podnikových kombinací směřuje do oblasti fúzí a rozdělení odštěpením. V rámci přeměn obchodních společnosti a družstev je třeba skloubit právní, daňové i účetní poradenství včetně zajištění auditorských a notářských služeb.
Našim klientům můžeme nabídnout, jak komplexní zajištění daného procesu „tzv. na klíč“ se zabezpečením všech výše uvedených poradenských služeb, tak pouze určitou část daného procesu – např. auditorské služby, účetní nebo daňové poradenství apod.
Vždy záleží na přání klienta, jaký rozsah služeb bude požadovat.