Vedení účetnictví

V rámci zajištění vedení účetnictví (tzn. podvojného účetnictví) nabízíme našim klientům

 • kompletní vedení účetní evidence včetně navazujícího účetního poradenství
 • zajištění mzdového účetnictví a personálního poradenství na bázi outsourcingu
 • zpracování vybraných oblastí ekonomické evidence – např. oblast zpracování přiznání k DPH, souhrnného a kontrolního hlášení pro subjekty neusazené v tuzemsku
 • řešení komplikovaných a specifických účetních problémů a zadání (např. v oblasti podnikových kombinací apod.)
 • spolupráce a poradenská činnost při sestavování účetních závěrek
 • spolupráce při tvorbě vnitropodnikových účetních směrnic a připomínkování metodických pokynů vybraných účetních jednotek
 • spolupráce v oblasti účetní metodiky
 • posouzení a kontrola v oblasti nákladových kalkulací, vnitropodnikového účetnictví
 • spolupráce v oblasti finančních rozborů a podnikatelských plánů
 • metodika při sestavování a výsledná kontrola výkazů o finančních tocích – tzv. cash-flow
 • metodická pomoc při stanovení účetní hodnoty firem atd.