AKTUALITY

  • 01/2019 - Rozsudek nejvyššího správního soudu 10 Afs 104 2018 - souběh oprav a technického zhodnocení na jednom objektu

  • 02/2019 - Solidární daň z vyšších výdělků

  • 03/2019 - Informace finanční správy k novele zákona o daních z příjmů od 1.4.2019

  • 04/2019 - Stravenky a režim poukazů

  • 05/2019 - Zálohy

  • 06/2019 - Změna úroků z prodlení od 1.7.2019

  • 07/2019 - Evidence skutečných majitelů firem

  • 08/2018 - Nové značení pohonných hmot
  • 09/2018 - Novela daňového řádu
  • 10/2018 - Zaručená mzda

 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ