O NÁS

Auditorská společnost ADUKO s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2000 a bezprostředně tím navázala na práci auditora – fyzické osoby s auditorskou praxí od roku 1991.
Je držitelem oprávnění číslo 349 vydaného Komorou auditorů České republiky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a osvědčení Komory daňových poradců České republiky o poskytování daňového poradenství a s tím spojených služeb, jako právnická osoba.

SPOLEČNOST ADUKO s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v následujících oblastech:

  • Audit účetních závěrek
  • Daňové poradenství a zpracování daňových přiznání
  • Přeměny společností
  • Vedení účetnictví


Společnost zaměstnává auditory s osvědčením KA ČR, daňového poradce, asistenty auditora, spolupracuje s právníky a odbornými poradci.

Statutární zástupce: Ing. Milan Poláček, jednatel společnosti
Je absolventem VŠE Praha, obor ekonomické informace a kontrola, auditor (ev.č. KA ČR 1838), daňový poradce (ev.č. KDP 1422), bilanční účetní ev. č. 000341.
Společnost má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti, daňového poradenství a vedení účetnictví, jak vyplývá ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech i zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.
Jsme tuzemskou společností se 100% českým kapitálem, se sídlem v krajském městě Pardubice.

NÁŠ CÍL

Základní filozofií společnosti je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni. Naší snahou je vždy individuální přístup vůči každému subjektu, s kterým máme možnost spolupracovat. Není pro nás rozhodující, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu. Vážíme si každého klienta.

PROFESNÍ KOMORY

Komora auditorů České republiky
Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem za účelem správy auditorské profese v České republice.