Auditorské služby

 • Audit účetních závěrek (statutární audit – povinný i nepovinný). U účetních jednotek účtujících v kalendářním nebo hospodářském roce ověřujeme, jak řádné účetní závěrky, tak mimořádné i mezitímní účetní závěrky. Ověřujeme účetní závěrky u účetních jednotek účtujících dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, dle vyhlášky č. 410/2009 S., pro vybrané účetní jednotky, vyhlášky č. 504/2002 Sb., u kterých hlavním předmětem není podnikání atd.
   
 • Audit konsolidované účetní závěrky
  Provádíme jak audit konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti, tak ověřujeme podklady pro konsolidovanou závěrku, na straně dceřiné společnosti.
   
 • Audit zahajovacích rozvah
  V případě podnikových kombinací ověřujeme v těch případech, kde to ukládá příslušný právní předpis zahajovací rozvahy po provedených přeměnách.
   
 • Audit projektů financovaných z dotací
  Ověřujeme dodržování dotačních podmínek v návaznosti na metodické pokyny jednotlivých poskytovatelů dotačních příspěvků.
   
 • Audit nadačních příspěvků
  Jedná se v tomto případě o obdobný postup, jako při ověření dotačních příspěvků. Podkladem pro prováděné ověření jsou pravidla, stanovená vybranými nadačními subjekty.
   
 • Due diligence – jedná se zpravidla o kontrolu, zmapování a prověření informací vybrané účetní jednotky v případě jejího očekávaného převzetí potencionálním investorem a další navazující prověření dle zadání klienta.
   
 • Ověření vybraných informací a prověrky dle zadání klienta
  Na základě požadavků klienta realizujeme ověření požadovaných ekonomických informací a údajů u vybraného subjektu, včetně navazujících rozborů, závěrů a doporučení z daných zjištění.