ODKAZY

Státní orgány

https://www.mfcr.cz/ - Ministerstvo financí české republiky
http://www.financnisprava.cz/ - Generální ředitelství finanční správa
http://www.cnb.cz/cs/index.html - Česká národní banka
https://www.cssz.cz/cz  -Česká správa sociálního zabezpečení
https://www.vzp.cz/ - Všeobecná zdravotní pojišťovna

Rejstříky a katastry

www.justice.cz
www.rzp.cz – Živnostenský rejstřík
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - katastr nemovitostí
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz - Administrativní registr ekonomických subjektů ARES

Zákony

- Zákon o účetnictví
- Zákon o daních z příjmů
- Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, Zákon o dani z nemovitých věcí, Zákon o dani silniční
Zákon o dani z přidané hodnoty

Komory České republiky

www.kacr.cz – Komora auditorů České republiky
www.kdpcr.cz – Komora daňových poradců české republiky
www.cak.cz – Česká advokátní komora
www.komora.cz – Hospodářská komora České republiky
www.nkcr.cz – Notářská komora České republiky